IFHOHYP:N AGM SVEITSISSÄ ZÜRICHISSA

kirjoittanut Vilma Forsell 

Kuuloliiton nuorisotoimikunnan hallituksesta Vilma Forsell ja toimihenkilö Viivi Kilpeläinen osallistuivat lokakuussa IFHOHYP:n vuosikokoukseen (AGM = annual general meeting), joka järjestettiin tänä vuonna Zürichissa Sveitsissä paikallisen kuulojärjestö Jugehörigin ja IFHOHYP:n organisoimana. Mukana suomalaisedustuksena olivat myös Svenska Hörselförbundetin Camilla Mattjus ja IFHOHYP:n hallituksessa sihteerinä toimiva Jenna Junttila. Jenna on toiminut kansainvälisissä pyörteissä jo 8 vuotta, ja luovuttaa nyt sihteerin paikan eteenpäin toimikautensa päättyessä vuosikokouksessa. 

Vilma ja Viivi toimivat Suomen Kuuloliiton Nuorisotoimikunnan edustajina delegaattina ja tarkkailijana äänioikeuttaan vuosikokouksessa käyttäen. Molemmat olivat ensi kertaa mukana kansainvälisten huonokuuloisten nuorten vuosikokouksessa, mutta Viiville AGM oli tapahtumana tuttu muutaman vuoden takaa, kun vastaava järjestettiin Suomessa Helsingissä 2017.  Viivi oli mukana Moottorikorvien kanssa organisoimassa tapahtumaa. Helsingin AGM oli todella pidetty, tätä vahvisti vielä vuosienkin jälkeen saadut kehut tapahtumasta ja muiden jäsenmaiden vuolaat kehut Suomesta. 

IFHOHYP:n toiminnan kulmakivet ovat AGM:n lisäksi Study Sessionit, jotka ovat tietynlaisia opintoleirejä. Siellä keskustellaan kuuloalan järjestöille tärkeistä aiheista, kuten vaikuttamisesta, vammaisten oikeuksista ja tasa-arvosta, ja toki kevyemmistäkin aiheista. Suuri merkitys tapahtumilla yksilölle on sen tarjoama vertaistuki ja ihmissuhteet. Niiden merkitystä ei voi nuoren huonokuuloisen elämässä korostaa tarpeeksi. Esteettömyyteen ja jokaisen yksilön samoihin mahdollisuuksiin pyrkivällä Kuuloliitolla on pitkät perinteet huonokuuloisten nuorten kansainvälisyyteen tukemisessa. 

Tapahtuman pääpaino oli vuosikokouksessa, mutta paikallisjärjestö oli järjestänyt monipuolista toimintaa muille päiville mahdollistaen tutustumisen ja verkostoitumisen muiden maiden huonokuuloisten nuorten kanssa, sekä tutustumisen paikalliseen kulttuuriin ja maan antimiin. Toki tapahtumassa oli myös monipuolisia esiintyjiä lisäämässä tietoa esimerkiksi vaikuttamisesta YK:n tasolla, ja voimaantumisen käsitteestä ja merkityksestä yksilön ja yhteisön kannalta. Vapaa-ajalla kävimme kiertämässä Zürichin ja naapurikaupunki Luzernen kaunista kaupunkia, ja ihailemassa kaunista vuoristoa. 

On selvää, että jäsenmaiden välillä on eroja esteettömyyden ja saavutettavuuden saralla. Kuulon apuvälineiden saatavuus ja kustannukset vaihtelevat todella paljon. Matka avasi silmiä, ja lisäsi kiitollisuutta suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää kohtaan. Suomessa pidetään omista huolta. Kuulon apuvälineiden kustannukset eivät ole este niiden käyttöönotolle ja kuulon kuntoutukselle. Muissa maissa tilanne saattaa epäoikeudenmukaisesti olla niin, että yksilö jää ilman kuntoutusta oman taloudellisen tilanteensa vuoksi. 

Tulevana kesänä 2020 Summer Camp järjestetään Kanadassa, ja sitä seuraavana vuonna Georgiassa. Seuraavan AGM:n sijainti ja ajankohta ovat vielä työn alla, mutta selvinnevät loppu- tai alkuvuoden aikana. 

Keskustelua IFHOHYP:n jäsenmaiden lähettiläiden kanssa herätti IFHOHYP:n jäsenmaiden yhteisöllisyys ja yhteistyön rakentaminen. Keskustelua saatiin aikaiseksi mahdollisesta jäsenmaiden huonokuuloisten nuorten välisestä vaihtotoiminnasta. Maiden huonokuuloisten nuorten motivoituneisuus ja vapaaehtoistyö tällaisten järjestämistä kohtaan mahdollistaisivat toiminnan kokeilemisen ja jatkamisen sen onnistuessa. 

On varmaa, että vieraalla kielellä puhuminen jännittää alkuun. Se on täysin normaalia ottaen huomioon, että huonon kuulon ja erilaisten aksenttien vuoksi joutuu ponnistella ymmärtämisen kanssa luomukorvaa enemmän. Tällaisia ajatuksia Viivi ja Vilma kävivät läpi lentokoneen noustessa ilmaan Helsinki-Vantaalla ja viimeistään sen laskeutuessa Zürichiin. Kaikki ajattelevat samoin! Tärkeää on kuitenkin lähteä toimintaan mukaan rohkeasti, koska rohkeus ja yritteliäisyys palkitaan varmasti. Kirjoitustulkkaus helpottaa myös mukana pysymistä. Pieni epämukavuusalueelle hyppääminen voi avata uskomattomia ovia, kuten tämäkin reissu osallistujille todisti! 

IFHOHYP:n toimintaa pääsee seuraamaan sosiaalisessa mediassa IFHOHYP – ja Unofficial group of IFHOHYP -ryhmässä Facebookissa ja IFHOHYP:n Instagramissa. Sitä kautta tapahtuu myös tiedottaminen tulevista tapahtumista. Moottorikorvien kansainvälisyysvastaava Vilmaan voi ottaa yhteyttä kansainvälisen toiminnan kiinnostaessa. 

Ollaan kuulolla kansainvälisissä tuulissa! 

Bookmark the permalink.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.